Technieken Hydrografie

Multibeam

De meetboten van IGL zijn allemaal voorzien van multibeam. Hierbij wordt een bredere strook van de bodem in een keer ingemeten. De beweging van de boot wordt gecompenseerd door een aantal bewegings- en positioneringssensoren.


Dubbel frequentie echolood / parametrisch echolood / subbottom profiler

Hiermee is het mogelijk een indicatie te geven van de aanwezigheid van slib. De hoge frequentie wordt gereflecteerd door bovenkant slib, terwijl de lage frequentie de slib penetreert. Hoewel deze methode door IGL niet gehanteerd wordt voor de slibhoeveelheidsbepaling geeft het wel een indicatie van de eventuele aanwezigheid van slib.


Side Scan Sonar

De Side Scan Sonar geeft zeer heldere “foto”beelden van de onderwaterbodem. Hierdoor kunnen objecten worden gevonden en geïdentificeerd. De zender van het echolood bevind zich in een buisvormige object dat aan de boot kan worden gemonteerd, maar ook achter de boot kan worden gesleept zodat de afstand naar de bodem wordt beperkt.


Magnetometer

De magnetometer meet anomalieën (verstoringen) in het magnetisch veld. Deze verstoringen kunnen worden veroorzaakt door metalen objecten die het magnetisch veld van de aarde beïnvloeden. Doordat deze verstoringen met behulp van de magnetometer in kaart kunnen worden gebracht, kunnen objecten die deze verstoringen veroorzaken ook worden gemeten.


ADCP

Stroomsnelheid en stroomrichtingmetingen worden uitgevoerd op een varend platform. Met behulp van een Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) systeem worden gegevens ingewonnen. Deze methode van inwinnen wordt ook wel ‘varende ADCP methode’ genoemd.

Top