Zandsuppletie op het strand van Katwijk

Voor onze opdrachtgever Rohde Nielsen heeft IGL het survey werk uitgevoerd  in het kader van zandsuppletie op het strand van Katwijk. Een van de doelstellingen van het project was om Katwijk beter te beschermen tegen de zee. Hiervoor werd er extra zand, dat ca. 10 km uit de kust werd gewonnen, op het strand bij Katwijk gespoten. De hoeveelheid gewonnen en aangebracht zand diende gemeten te worden. Op zee werden de metingen uitgevoerd middels een schip uitgerust met multibeam systeem. Om ervoor te zorgen dat op het strand de surveyor de grote oppervlakte aan metingen kon bijhouden werd er hier gekozen om de metingen vanaf een quad door middel van GPS en laserscanners te verrichten. Wanneer de metingen verricht waren werden de diverse metingen gecombineerd tot 1 model en werden er met behulp van Civil 3D de profielen gegenereerd en de volumes berekend.

landmeten zandsuppletie met multibeam hydrografie

Top