Topografiemeting en DTM-meting

Geen enkel project start zonder goede basisgegevens. Of het nu gaat om een kleinschalig bouwproject of om een mega infrastructureel project. Er kunnen pas plannen worden gemaakt als de huidige situatie bekend is.

Wanneer de meting wordt gedaan voor bijvoorbeeld een beheerssysteem kan het zijn dat de volledige topografie (topografiemeting) in kaart dient te worden gebracht. Een groot grondverzet project vraagt juist om een uitermate gedetailleerd digitaal terrein model (DTM-meting).

Top