Deformatiemonitoring station Maastricht

“Vlak naast het station in Maastricht is er een nieuw gebouw neergezet. Randvoorwaarde voor het bouwproject was dat de veiligheid van het treinverkeer kon worden gegarandeerd. Tevens diende het monumentale stationsgebouw en de perronoverkapping te blijven bewaard.

Ter plaatse van de bouwwerkzaamheden heeft IGL een geautomatiseerd meetsysteem ingericht. Aan de hand van diverse sensoren en meetprisma’s werd de gehele omgeving continue gemonitord. Wanneer er zich zaken voordeden waarbij de waarden buiten de van te voren afgesproken waarschuwingsniveau kwamen, werd er automatisch aan de hand van e-mail en sms waarschuwingen gestuurd. Uiteindelijk is het project goed afgerond waarbij het automatische systeem zijn nut heeft bewezen.”

Foto: Prisma’s bevestigt aan de rails en aan de overkapping.

De werkzaamheden hebben als doel de vastlegging van Geo-informatie en worden in iedere fase van de gebiedsontwikkeling of het bouwproces verricht. Het maakt niet uit of het nu gaat om eenmalige vastlegging van de Geo-informatie of het continu monitoren van objecten.

Top