Maatvoering

Bij ieder bouwproject speelt maatvoering een belangrijke rol. Vanwege de complexiteit  van de maatvoering is het vaak noodzakelijk om de bouw met geavanceerde apparatuur uit te zetten. Het kan hierbij gaan om de hoofdmaatvoering maar vaak wordt ook de detailmaatvoering door IGL verzorgd. De maatvoerders van IGL beschikken allen over de benodigde hard- en software om ook op de bouw het werk in alle fases te kunnen uitvoeren.

Top