Kabels en leidingen detecteren

Heden ten dage wordt de ondergrondse infrastructuur steeds belangrijker. Neem bijvoorbeeld de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), waarbij elke eigenaar/beheerder van ondergrondse kabels en leidingen dient te weten waar zijn kabels en leidingen precies liggen. Hierdoor doet IGL steeds meer onderzoek voor haar klanten naar de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Door gebruik te maken van moderne niet destructieve meetmethodieken kan er worden bespaard op de kosten van het onderzoek.

Top