BIM model leveren Basisschool Groen van Prinsterer te Voorburg

De Groen van Prinstererschool is een karakteristiek schoolgebouw uit de jaren dertig van de vorige eeuw en heeft cultuurhistorische waarde zowel door de architectonische kwaliteit van het gebouw als door de stedenbouwkundige situering. Ten behoeve van een renovatie en uitbreiding van een bestaand schoolgebouw is het gebouw middels 3D laserscannen volledig ingemeten.

Vraag van de klant was het bouwkundig inmeten en digitaal aanleveren van plattegronden, gevels en doorsneden van het gebouw inclusief kozijnen, verdeling kozijnvlakken, neggen, rollagen c.q. verticaal metselwerk, dorpels/ vensterbanken, verschil in afwerkingen e.d.

Tijdens de werkzaamheden was het gebouw gewoon in bedrijf als schoolgebouw en dienden de metingen uitgevoerd te worden zonder dat de lessen zouden worden gestaakt.

Het eindproduct was een volledig 3D BIM model waaruit de gevraagde producten eenvoudig konden worden gegenereerd.

 

Top