Baggeren vaarwegen Noord West Overijssel

In opdracht voor baggerbedrijf J.P. Schilder hebben we in 2013-2014 een groot deel van de vaarwegen in Noord-West Overijssel gepeild. J.P Schilder had van de provincie Overijsel de opdracht verkregen om de vaarwegen in dit gebied weer op diepte te brengen. Na afloop van de baggerwerkzaamheden zijn de peilingen zijn uitgevoerd door IGL uitgevoerd door gebruik te maken van multibeam. Hierdoor werd de volledige onderwaterbodem in kaart gebracht en aan de hand van de eisen kon dan bepaald worden of de baggerwerkzaamheden aan de eisen van het bestek voldeden.

peilen tbv bagger werkzaamheden

Top