projecten geodesie

Deformatiemonitoring station Maastricht

“Vlak naast het station in Maastricht is er een nieuw gebouw neergezet. Randvoorwaarde voor het bouwproject was dat de veiligheid van het treinverkeer kon worden gegarandeerd. Tevens diende het monumentale stationsgebouw en de perronoverkapping te bl...
Lees meer

Metingen zandsuppletie Katwijk

In opdracht van Rohde Nielsen heeft IGL de maatvoering van de zandsuppletie van het strand van Katwijk begeleid. De nulmeting is uitgevoerd door een quad te voorzien van een laserscansysteem zodat het strand in detail werd ingemeten. Gedurende het pr...
Lees meer

BIM model leveren Basisschool Groen van Prinsterer te Voorburg

De Groen van Prinstererschool is een karakteristiek schoolgebouw uit de jaren dertig van de vorige eeuw en heeft cultuurhistorische waarde zowel door de architectonische kwaliteit van het gebouw als door de stedenbouwkundige situering. Ten behoeve va...
Lees meer

Opzoeken kabels en leidingen openbare verlichting Provincie Gelderland

In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken heeft IGL in opdracht van de provincie Gelderland al haar kabels en leidingen in de openbare ruimte in kaart gebracht. Om dit te realiseren diende er in totaal meer dan tweeduizen...
Lees meer

Maatvoering Next Generation Sulfa

In opdracht van de BAM heeft IGL de hoofd maatvoering bij de realisatie van een nieuwe fabriek op het Chemelot terrein verzorgd. Maatvoerders van IGL hebben in alle fasen van het project de bouw ondersteund met haar expertise. Het project werd onder ...
Lees meer
Top