diensten hydrografie

Dieptemetingen

Veel van de klanten van IGL willen informatie over de ligging van de bodem. Dit kan nodig zijn in het kader van baggerwerkzaamheden, maar ook vanwege beheersactiviteiten. De dieptemetingen worden tegenwoordig veelal uitgevoerd met behulp van een meet...
Lees meer

Slibhoeveelheid en eigenschapsbepaling

Vaak zijn de grootse kosten van een waterbouwkundig project de verwerking van het slib. Om zowel de slibhoeveelheid en eigenschapsbepaling te kunnen meten is specifiek onderzoek nodig. IGL verzorgt voor diverse klanten de bepaling van de kwantitei...
Lees meer

Objectdetectie

Alvorens een waterbouwkundig project wordt gestart, wordt het gebied vaak eerst onderzocht op de aanwezigheid van objecten in of op de bodem d.m.v. objectdetectie. IGL kan dit met behulp van de diverse technieken voor de klant verzorgen. Meestal word...
Lees meer

Kabel en leiding detectie

Kabels die onder of op de waterbodem liggen, kunnen aan de hand van verschillende technieken in kaart worden gebracht middels kabel en leiding detectie. Veelal zal dit vanaf de meetboot of vanaf een ponton worden uitgevoerd. Wanneer de non-contact te...
Lees meer

Stroomsnelheid- en stroomrichtingmetingen

Om goed te kunnen bepalen wat bijvoorbeeld de reden is dat een jachthaven dichtslibt worden er door IGL stroomsnelheid- en stroomrichtingmetingen uitgevoerd. Deze worden verricht door een ADCP meter aan de meetboot te bevestigen en loodrecht op de st...
Lees meer
Top