diensten geodesie

Topografiemeting en DTM-meting

Geen enkel project start zonder goede basisgegevens. Of het nu gaat om een kleinschalig bouwproject of om een mega infrastructureel project. Er kunnen pas plannen worden gemaakt als de huidige situatie bekend is. Wanneer de meting wordt gedaan voo...
Lees meer

Maatvoering

Bij ieder bouwproject speelt maatvoering een belangrijke rol. Vanwege de complexiteit  van de maatvoering is het vaak noodzakelijk om de bouw met geavanceerde apparatuur uit te zetten. Het kan hierbij gaan om de hoofdmaatvoering maar vaak wordt ook d...
Lees meer

Deformatiemeting

Binnen uw project is het noodzakelijk om in de nabijheid van bouwwerken en of (spoor- en water)wegen werkzaamheden te verrichten waarbij het risico is dat er schade ontstaat. Veelal zult u door uw opdrachtgever worden verplicht de situatie voorafgaan...
Lees meer

PMG

De kwaliteit, zowel precisie als betrouwbaarheid, van meetgegevens wordt mede bepaald door de kwaliteit van de grondslag. Niet voor niets dat met name de grote opdrachtgevers stringente eisen stellen aan de PMG (primaire meetkundige grondslag). Wa...
Lees meer

BIM model

Indien u als gebouweigenaar, projectontwikkelaar of architect voortvarend met uw project wilt kunnen starten, kunnen wij u een maatvast intelligent BIM-model leveren. Meestal wordt hiervoor een laserscanner ingezet en later worden de miljarden meetpu...
Lees meer

BGT

De BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) als vervanger van de GBKN, is een gestandaardiseerd model voor heel Nederland. Door de samenwerking van de diverse instanties (bronhouders) ontstaat een landelijk dekkende kaart die continu wordt bijgehoud...
Lees meer

Kabels en leidingen detecteren

Heden ten dage wordt de ondergrondse infrastructuur steeds belangrijker. Neem bijvoorbeeld de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), waarbij elke eigenaar/beheerder van ondergrondse kabels en leidingen dient te weten waar zijn kabels...
Lees meer
Top