Header Image

Ons beleid

Waar wij voor gaan & staan

Wie wij zijn, onze missie:

  • Uw partner voor het vergaren van kwalitatief hoogwaardige informatie op land en water.

Wat wij doen:

  • Het uitvoeren van maatvoerende projecten en meetwerkzaamheden te land en te water

Wat wij willen bereiken:

  • We gaan voor kwaliteit en continuïteit met rendement en plezier.

De kernwaarden die wij (be)leven zijn:

  • Betrouwbaar, Oplossingsgericht, Flexibel, Professioneel & Duurzaam.

We committeren ons aan:

  • Het voldoen aan wettelijke, contractuele en andere eisen die op ons van toepassing zijn en die wij ook onderschrijven.
  • Het aanwenden van invloed. Daar waar IGL een positieve bijdrage kan leveren zullen initiatieven worden afgewogen en gepland om deze bijdrage ook daadwerkelijk te leveren.
  • Het streven naar het behalen en continue verbetering van onze prestaties en ons managementsysteem in de breedste zin van het woord waaronder:
    • Voorkomen van ongevallen, persoonlijk letsel, materiele schade en milieuvervuiling. Dit betreft direct betrokkenen zoals eigen personeel, personeel van onderaannemers als ook tijdelijke medewerkers, bezoekers, omwonenden maar ook de omgeving waar(in) wij werken omgeving zodat leefomgevingen en biodiversiteit worden gerespecteerd zoals dit is bedoeld.
  • Het maken van verantwoorde keuzes en het ook daadwerkelijk kunnen verantwoorden dat de gemaakte keuzes in lijn zijn met hetgeen waarvoor wij gaan en staan.

Herten, 31 januari 2020

Roger Vilters & Jos Cremers

Top