Dieptemetingen en windenergie combineren? Waarom niet!

Dieptemetingen en windenergie

Veel van onze hydrografische projecten richten zich op dieptemetingen. Zo leveren wij klanten detaillistische informatie over de ligging van de bodem. Een van onze laatste projecten op dit vlak betrof de dieptemetingen van de Ooster- en Westerschelde. Zulke projecten doen wij nooit alleen. Wij zijn een meetbedrijf en de dienstverlening wat betreft grotere schepen en nautische bemanning laten wij graag over aan experts. In de hydrografie werken wij daarom nauw samen met onze partner Sima Charter. Wij beschikken over de juiste meetapparatuur en mensen die daarmee om kunnen gaan, Sima Charters over het nautische personeel en tientallen zeewaardige schepen.

Wij peilen, zij varen

Kort gezegd: Wij peilen, zij varen! Omdat Sima Charters over een grote vloot met schepen beschikt, kunnen wij voor ons meetwerk snel verschillende schepen inzetten. Schepen die volgens de laatste eisen volledig zijn toegerust om de metingen te verrichten. Met deze samenwerking zijn wij uniek. Het bevalt bovendien zo goed dat we een nieuwe kans zien in onze samenwerking. Die kans gaan wij op 9 en 10 oktober laten zien op Offshore Energy in de RAI Amsterdam.

Het idee

IGL en Sima Charters willen de combinatie van survey en crewtendering aanbieden voor werkzaamheden op de windmolenparken. Sima Charters wordt al regelmatig ingehuurd om mensen van en naar de windmolenpalen op zee te brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderhoudspersoneel. Gedurende het onderhoud, ligt het schip stil. Dat vinden wij kostbare uren die beter besteed kunnen worden. Als het schip er toch is, kunnen er ondertussen net zo goed dieptemetingen uitgevoerd worden!

CTV+

Het op en neer varen van mensen naar windmolenparken gebeurt op zogenaamde Crew Transfer Vessels (CTV). Door hier de dieptemetingen aan toe te voegen, leveren wij letterlijk een plus. De firma’s die de windmolenparken runnen hebben hier ook belang bij. Windmolens bevinden zich immers altijd op plekken waar de zee relatief ondiep is. Omliggende zandduinen verplaatsen zich constant en kabels die de windmolens onderling verbinden mogen niet vrij komen te liggen.

Tot nu toe worden voor dit meetwerk aparte bedrijven/schepen ingehuurd. Door de samenwerking tussen IGL en Sima Charters kunnen er veel kosten bespaard worden en het vermindert bovendien de CO2 uitstoot. Ook daar hebben de firma’s die windmolenparken runnen baat bij. Dit idee hopen wij voor het eerst in praktijk te brengen op een van de grootste windmolenparken voor de Engelse westkust.
Schepen die worden ingezet voor het uitvaren van techneuten naar de windparken hebben relatief veel wacht tijd. Deze uren kunnen dan ook makkelijk worden ingezet om peil werkzaamheden uit te voeren.

Meer weten? Kom ook naar onze stand op Offshore Energy of neem contact met ons op via 0475-461248 of per e-mail op r.vilters@igl.nl.

Top