CO2 prestatieladder

De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de maatschappij. Wereldwijd worden er initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beperken van de CO2 uitstoot past voor IGL B.V. en IGL Technisch Meten B.V. , verder te noemen IGL, binnen het beleid inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als hulpmiddel om het duurzaam beleid op het gebied van CO2 reductie vorm te geven heeft IGL gekozen voor de toepassing van het CO2 Prestatieladder. Dit model heeft als doel om inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot en om te motiveren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO2 uitstoot. Door het toepassen van dit managementsysteem kan IGL de huidige uitstoot meten, veroorzakers specifiek inzichtelijk maken en concrete doelstellingen hieraan verbinden. De opgedane kennis en ervaring wordt op een zo transparant mogelijke wijze gedeeld met verschillende stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, collega’s, onderaannemers en maatschappelijke partners.

Het CO2 Prestatieladder systeem is geïntegreerd in het bestaande managementsysteem dat ook is gecertificeerd volgens ISO 9001, 14001 en VCA**.

Voor meer informatie m.b.t. de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de website van SKAO.

Auditrapport zelfevaluatie (1,7 MB)

Directiebeoordeling CO2 prestatieladder (1.7 MB)

Carbon Footprint (1,5 MB)

Certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 (558 KB)

Top