ADVIES

Een efficiënt project begint met een goede voorbereiding. Door IGL al bij de start van een project te betrekken kan een adviseur van IGL meedenken over de eventuele risico’s , de invulling van meet- en kalibratieprocessen, controle en toetsingswerkzaamheden. De adviseurs van IGL zijn specialist op het gebied van de Geodetische werkzaamheden maar ook voor advies bij baggerwerkzaamheden en BGT-werkzaamheden.

Top